MFC Sint-Ferdinand

Wist je dat...
MFC staat voor Multifunctioneel Centrum.

Voor wie?

MFC Sint-Ferdinand richt zich naar schoolgaande meisjes en jongens van
6 tot en met 18 jaar (voor bepaalde begeleidingsvormen kan dit zelfs tot 25 jaar – zie verder) met

 • Een (rand)normale begaafdheid of zwakbegaafdheid in combinatie met ASS of gedrags- en emotionele problematiek.
 • Een licht verstandelijke beperking eventueel in combinatie met ASS en/of gedrags- en emotionele problematiek.
 • Jongens met een zeer ernstige gedrags- en emotionele problematiek (GES + statuut) die nood hebben aan begeleiding en ondersteuning door een gespecialiseerde voorziening.

En…

 • Voor het schools traject werken we intensief samen met OV3 of OV4.

Wat?

Onze hulpverlening is zowel rechtstreeks als niet-rechtstreeks toegankelijk:

 • Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH): een ‘vermoeden’ van handicap volstaat. Er is geen attestering nodig. De hulpverlening is weliswaar gelimiteerd tot een bepaald aantal begeleidingen per jaar.
 • Niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (NRTH): het team indicatiestelling van de Toegangspoort integrale jeugdhulp verleende een indicatie aan de jongere die hem/haar toegang geeft voor deze module. Deze beslissing gebeurt op basis van de informatie die een multidisciplinair team (meestal het CLB) hen aanreikt over de jongere. Hiertoe vult het multidisciplinair team een A-document in.
 • Voor meer info over de toegangspoort en hoe je in aanmerking kan komen voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening zie:
  http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/publicaties/jongerenbrochures/itp/jij-en-itp_nl.pdf

Onze dienstverlening is in 4 functies uitgewerkt:

 • Mobiele en/of ambulante begeleiding (van 3 jaar tot 25 jaar)
 • Dagopvang (van 6 tot 18 jaar)
 • Dagbesteding (van 6 tot 18 jaar)
 • Verblijf (van 6 tot 18 jaar)
 • Verblijf voor jongens met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen (GES+) (van 12 tot 18 jaar)

De intensiteit en frequentie van het gebruik van elke functie kan variëren van laagfrequente tot hoogfrequente ondersteuning.

Ook zijn er verschillende combinaties van functies mogelijk. Binnen de toegewezen hulp kan soepel overgeschakeld en gecombineerd worden. Regelmatige afstemming tussen de vraag van de jongere en zijn netwerk en het aanbod dient dit te garanderen.

mobiele begeleiding – dagopvang
mobiele begeleiding – dagopvang – verblijf
mobiele begeleiding – dagopvang – dagbesteding
mobiele begeleiding – dagopvang – dagbesteding – verblijf
mobiele begeleiding – dagbesteding
mobiele begeleiding – dagbesteding – verblijf
dagopvang – verblijf
dagopvang – dagbesteding
dagopvang – dagbesteding – verblijf

Hoeveel kost het?

Er wordt een bedrag aangerekend per functie (aangeboden dienst), deze bedragen worden door de overheid bepaald.

Dagopvang is ook in halve dagen factureerbaar (meer dan 4 uur is een volledige dag, minder is een halve dag).
De facturatie gebeurt maandelijks.

Verblijf
(overnachting met avondeten en ontbijt)
€12,94
Schoolaanvullende dagopvang
(begeleiding buiten de schooluren)
€5,68
Schoolvervangende dagopvang
(begeleiding binnen de schooluren, op maat van de jongere)
€13,15
Mobiele/ambulante begeleiding
(1 à 2 uur begeleiding bv. een huisbezoek, gesprek met jongere buiten de schooluren…)
€5,41

Waar?

MFC Sint-Ferdinand biedt dienstverlening aan op verschillende locaties, naargelang de doelgroep.

 • Hoofdcampus Sint-Ferdinand in Lummen
 • Campus De Wijngaard in Lummen
 • Campus De Schare in Leopoldsburg

Contactgegevens:

info@ferdinand.broedersvanliefde.be
TEL. 013 530 600