Begeleiding mobiel/ambulant (NRTH)

Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (NRTH)

Voor wie?

Jongeren van 6 tot 25 jaar

  • Waar sprake is van ASS, ADHD, een emotionele of gedragsproblematiek of een licht verstandelijke beperking tussen
    6 en 21 jaar.
  • Die woonachtig zijn op maximum 30 minuten reisafstand van de campus in Lummen of Leopoldsburg.
  • Het team indicatiestelling van de Toegangspoort integrale jeugdhulp verleende een indicatie aan de jongere die hem/haar toegang geeft voor deze module. Voor meer info over de toegangspoort en hoe je in aanmerking kan komen voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening zie:
    http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/publicaties/jongerenbrochures/itp/jij-en-itp_nl.pdf

Wat?

Individuele begeleiding voor de schoolgaande meisjes en jongens en hun context.
We bieden ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun gezinnen die vragen hebben rond het opvoedingsproces.
Een begeleiding duurt 1 tot 2 uur. Het aantal begeleidingsmomenten is afhankelijk van de zorgvraag en de afspraken die we samen maken.

Waar?

Mobiele begeleiding: wij verplaatsen ons naar de locatie die belangrijk is voor de jongere (thuiscontext, vrijetijdsclub…). De reisafstand vanuit de campus in Lummen of Leopoldsburg bedraagt maximum 30 minuten. Bij aanmelding wordt bekeken wat haalbaar is.
Ambulante begeleiding: de jongere en zijn context verplaatsen zich voor de begeleiding naar onze campus in Lummen of Leopoldsburg.

Contactgegevens:

inschrijvingen@ferdinand.broedersvanliefde.be
Tel 013 / 530 638

Naast mobiele/ambulante begeleiding kan je ook beroep doen op verblijf en dagopvang.

 

Begeleiding mobiel/ambulant NRTH

Download