Dagbesteding (NRTH)

Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (NRTH)

Voor wie?

Schoolgaande jongeren van 6 tot 18 jaar

  • Waarbij er sprake is van normale begaafdheid, randnormale begaafdheid tot zwakbegaafdheid in combinatie met autismespectrumstoornissen en/of een emotionele of gedragsproblematiek.
  • Waarbij er sprake is van een licht verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met ASS en/of gedrags- en emotionele problematiek.
  • Het team indicatiestelling van de Toegangspoort integrale jeugdhulp verleende een indicatie aan de jongere die hem/haar toegang geeft voor deze module. Voor meer info over de toegangspoort en hoe je in aanmerking kan komen voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening zie: http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/publicaties/jongerenbrochures/itp/jij-en-itp_nl.pdf

Wat?

Dagbesteding betreft schoolvervangende dagopvang: jongeren die tijdelijk geen voltijds schoolprogramma kunnen volgen, krijgen een alternatief programma tijdens de schooluren. De bedoeling is om na verloop van tijd terug aan te knopen bij het schoollopen. Dit aanbod is enkel beschikbaar voor diegenen die al gebruik maken van een vorm van begeleiding binnen MFC Sint-Ferdinand. Dagbesteding is enkel mogelijk op schooldagen.

Waar?

Deze tijdelijke schoolvervangende opvang kan doorgaan in de eigen leefgroep, op een campus, bij de zorgboer…

Contactgegevens:

inschrijvingen@ferdinand.broedersvanliefde.be
Tel 013 / 530 638

Fiche Dagbesteding NRTH

Download