Dagopvang (NRTH)

Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (NRTH)

Voor wie?

Schoolgaande meisjes en jongens van 6 tot 18 jaar

 • Waarbij er sprake is van normale begaafdheid, randnormale begaafdheid tot zwakbegaafdheid in combinatie met autismespectrumstoornissen en/of een emotionele of gedragsproblematiek.
 • Waarbij er sprake is van een licht verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met ASS en/of gedrags- en emotionele problematiek.
 • Het team indicatiestelling van de Toegangspoort integrale jeugdhulp verleende een indicatie aan de jongere die hem/haar toegang geeft voor deze module. Voor meer info over de toegangspoort en hoe je in aanmerking kan komen voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening zie:
  http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/publicaties/jongerenbrochures/itp/jij-en-itp_nl.pdf

Wat?

De schoolaanvullende dagopvang betreft de specifieke opvang buiten de schooluren. De dagopvang kan deeltijds of voltijds al naargelang de zorgvraag. Dagopvang kan ’s morgens, tijdens de middag, na 16 uur en op woensdagnamiddag.

Waar?

De dagopvang wordt in de leefgroepen aangeboden die zich op 1 van onderstaande campussen bevinden:

 • Hoofdcampus Sint-Ferdinand in Lummen
 • Campus De Wijngaard in Lummen
 • Campus De Schare in Leopoldsburg

Contactgegevens:

inschrijvingen@ferdinand.broedersvanliefde.be
Tel 013 / 530 638

Behalve dagopvang kan je ook beroep doen op verblijf en mobiele/ambulante begeleiding.

Vakantiewerking

Voor wie?

Schoolgaande jongeren van 6 tot 18 jaar

 • Waarbij er sprake is van normale begaafdheid, randnormale begaafdheid tot zwakbegaafdheid in combinatie met autismespectrumstoornissen en /of een emotionele of gedragsproblematiek.
 • Waarbij er sprake is van een licht verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met ASS en/of gedrags- en emotionele problematiek.

Wat?

 • De vakantieopvang gaat door van maandagochtend tot vrijdagnamiddag. Afhankelijk van de zorgvraag kan er deeltijds of voltijds aan de vakantiewerking worden deelgenomen.
 • Het aanbod gebeurt in dialoog met het multidisciplinair team, rekening houdend met :
  • De ondersteuningsnood van de ouders en/of verwijzers
  • De noden van de jongere
  • De mogelijkheden binnen de voorziening

Overdag bieden we aangepaste activiteiten aan voor de kinderen en jongeren die doorheen het jaar in het MFC verblijf of dagopvang genieten.

Waar?

De vakantieopvang gaat door op de 3 campussen, afhankelijk van wat er is afgesproken met de context.

 • Hoofdcampus Sint-Ferdinand in Lummen
 • Campus De Wijngaard in Lummen
 • Campus De Schare in Leopoldsburg

Contactgegevens:

inschrijvingen@ferdinand.broedersvanliefde.be
Tel 013 / 530 638

Fiche Dagopvang NRTH

Download

Fiche Vakantiewerking NRTH

Download