Verblijf (NRTH)

Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (NRTH)

InformatieFiches

Verblijf

Voor wie?

Schoolgaande jongeren van 6 tot 18 jaar

 • Waarbij er sprake is van normale begaafdheid, randnormale begaafdheid tot zwakbegaafdheid in combinatie met autismespectrumstoornissen en/of een emotionele of gedragsproblematiek.
 • Waarbij er sprake is van een licht verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met ASS en/of gedrags- en emotionele problematiek.
 • Het team indicatiestelling van de Toegangspoort integrale jeugdhulp verleende een indicatie aan de jongere die hem/haar toegang geeft voor deze module.Voor meer info over de toegangspoort en hoe je in aanmerking kan komen voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening zie: http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/publicaties/jongerenbrochures/itp/jij-en-itp_nl.pdf

Wat?

Ondersteuning en opvang door een begeleider overdag en ’s nachts. Verblijf kan op alle dagen van het jaar (schooldagen, weekends, vakanties, feestdagen) en kan deeltijds of voltijds afhankelijk van de zorgvraag en zoals vooraf afgesproken met het zorgteam.

Waar?

Er zijn 3 campussen waar verblijf wordt aangeboden:

 • Hoofdcampus Sint-Ferdinand in Lummen
 • Campus De Wijngaard in Lummen
 • Campus De Schare in Leopoldsburg

Contactgegevens:

inschrijvingen@ferdinand.broedersvanliefde.be
Tel 013 / 530 638

Behalve verblijf kan je ook beroep doen op ambulante/mobiele begeleiding en deeltijdse dagopvang (in combinatie met deeltijds verblijf).

Weekendopvang (Niet-Rechtstreeks Toegankelijk)

Voor wie?

Schoolgaande jongeren + 12 jaar

 • Waarbij er sprake is van normale begaafdheid, randnormale begaafdheid tot zwakbegaafdheid in combinatie met autismespectrumstoornissen en/of een emotionele of gedragsproblematiek.
 • Waarbij er sprake is van een licht verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met ASS en/of gedrags- en emotionele problematiek.

Wat?

Weekendopvang is voorzien voor jongeren die reeds op één van de campussen van MFC Sint-Ferdinand verblijven en is voorzien voor jongeren die weinig tot geen netwerk of steunfiguren hebben (ouders, familie, vrienden…).
Het aanbod gebeurt in dialoog met het multidisciplinair team, rekening houdend met :

 • De ondersteuningsnood van de ouders en/of verwijzers
 • De noden van de jongere
 • De mogelijkheden binnen de voorziening

Weekendopvang is een tijdelijk ondersteuningstraject: we gaan samen op zoek naar de mogelijkheden en de aanwezige krachten en kwaliteiten bij de jongere en het gezin en de ruimere context. De bedoeling is dat de jongere terug kan aanknopen met zijn of haar woonomgeving.

De weekend opvang start op vrijdag om 17u en eindigt maandagochtend.

Waar?

De weekendopvang gaat door op:

 • Campus de Wijngaard in Lummen

Contactgegevens:

inschrijvingen@ferdinand.broedersvanliefde.be
Tel 013 / 530 638

Vakantiewerking (Niet-Rechtstreeks Toegankelijk)

Voor wie?

Schoolgaande jongeren van 6 tot 18 jaar

 • Waarbij er sprake is van normale begaafdheid, randnormale begaafdheid tot zwakbegaafdheid in combinatie met autismespectrumstoornissen en/of een emotionele of gedragsproblematiek.
 • Waarbij er sprake is van een licht verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met ASS en/of gedrags- en emotionele problematiek.

Wat?

De vakantieopvang gaat door van maandagochtend tot vrijdagnamiddag. Afhankelijk van de zorgvraag kan er deeltijds of voltijds aan de vakantiewerking worden deelgenomen. Het aanbod gebeurt in dialoog met het multidisciplinair team, rekening houdend met:

 • De ondersteuningsnood van de ouders en/of verwijzers
 • De noden van de jongere
 • De mogelijkheden binnen de voorziening

Overdag bieden we aangepaste activiteiten aan voor de kinderen en jongeren die doorheen het jaar in het MFC verblijf of dagopvang genieten.

Waar?

De vakantieopvang gaat door op de 3 campussen, afhankelijk van wat er is afgesproken met de context.

 • Hoofdcampus Sint-Ferdinand in Lummen
 • Campus De Wijngaard in Lummen
 • Campus De Schare in Leopoldsburg

Contactgegevens:

inschrijvingen@ferdinand.broedersvanliefde.be
Tel 013 / 530 638

Verblijf voor GES+ (Niet-Rechtstreeks Toegankelijk)

Voor wie?

Jongens tussen 12 en 18 jaar

 • Waarbij er sprake is van een zeer ernstige gedrags- en emotionele stoornis en waarbij de fysieke en/ of psychische integriteit van zichzelf of anderen (tijdelijk) in gevaar is.
 • Die het statuut van GES+ verworven hebben vanuit het intersectoraal overleg Jeugdhulp.

Wat?

Een individuele aanpak staat voorop. De begeleiding is op maat en op tempo van de jongere.
Deze werking is een volcontinue werking: beschikbaar tijdens week-en weekenddagen, school- en vakantiedagen.

Rust en veiligheid staan centraal in het hele handelen. De begeleiding vertrekt vanuit wat de jongen emotioneel aankan. De jongere heeft een aangepast en haalbaar traject waarin dagbesteding wordt aangeboden voor de dag(delen) waarop de jongere het schools traject niet aankan.

MFC Sint-Ferdinand beschikt over 5 GES+ plaatsen in een specifiek daartoe uitgeruste infrastructuur. We werken intensief samen met het gezin en de school. De werking gebeurt in een besloten systeem.

Waar?

De GES+ jongeren worden opgevangen op campus De Wijngaard in Lummen.

Contactgegevens:

inschrijvingen@ferdinand.broedersvanliefde.be
Tel 013 / 530 638

Fiche Verblijf NRTH

Download

Fiche Weekendopvang NRTH

Download

Fiche Vakantiewerking NRTH

Download

Fiche Verblijf voor GES+

Download