MFC ’t Hoeveke

Voor wie?

MFC ’t Hoeveke richt zich tot schoolgaande meisjes en jongens met een matig tot ernstig verstandelijke beperking, eventueel in combinatie met ASS en/of gedrags- en emotionele problematiek.

Wat?

De hulpverlening is zowel rechtstreeks als niet-rechtstreeks toegankelijk

  • Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH) : een ‘vermoeden’ van handicap volstaat. Er is geen attestering nodig. Deze hulpverlening is weliswaar gelimiteerd tot een bepaald aantal begeleidingen per jaar.
  • Niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening: het team indicatiestelling van de Toegangspoort integrale jeugdhulp verleende een indicatie aan de jongere die hem/haar toegang geeft voor deze module. Deze beslissing gebeurt op basis van de informatie die een multidisciplinair team (meestal het CLB) hen aanreikt over de jongere. Hiertoe vult het multidisciplinair team een A document in.

Voor meer info over de toegangspoort en hoe je in aanmerking kan komen voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening zie: http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/publicaties/jongerenbrochures/itp/jij-en-itp_nl.pdf

Hoeveel kost het?

Er wordt een bedrag aangerekend per functie (aangeboden dienst), deze bedragen zijn door de overheid aangepast op 1 januari 2016:

Dagopvang is ook in halve dagen factureerbaar (meer dan 4 uur is een volledige dag, minder is een halve dag).

De facturatie gebeurt maandelijks

Schoolvervangende dagopvang
(begeleiding binnen de schooluren, op maat van de jongere):
€13,15
Mobiele/ambulante begeleiding
(1 à 2 uur begeleiding bv. een huisbezoek, gesprek met jongere buiten de schooluren,…)
€5,41