Begeleiding mobiel/ambulant (van 3 tot 25 jaar) NRTH

Voor wie?

Jongeren van 3 tot 25 jaar

  • Waar sprake is van een matig of ernstig verstandelijke beperking en evt. ASS en/of gedrags- en emotionele problemen (GES) vanaf 3 jaar tot 21 jaar.
  • Die woonachtig zijn op maximum 30 minuten reisafstand van de campus ‘t Hoeveke Lummen

Het team indicatiestelling van de Toegangspoort integrale jeugdhulp verleende een indicatie aan de jongere die hem/haar toegang geeft voor deze module.

Voor meer info over de toegangspoort en hoe je in aanmerking kan komen voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening zie: http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/publicaties/jongerenbrochures/itp/jij-en-itp_nl.pdf

Wat?

Individuele begeleiding voor de schoolgaande meisjes en jongens en hun context.

We bieden ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun gezinnen die vragen hebben rond het opvoedingsproces.

Een begeleiding duurt 1 tot 2 uur. Het aantal begeleidingsmomenten is afhankelijk van de zorgvraag en de afspraken die we samen maken.

Waar?

Mobiele begeleiding : wij verplaatsen ons naar de locatie belangrijk voor de jongere (thuiscontext, vrijetijdsclub, …) De reisafstand vanuit de campus ’t Hoeveke te Lummen bedraagt maximum 30 minuten. Bij aanmelding wordt bekeken wat haalbaar is.

Ambulante begeleiding: de jongere en zijn context verplaatsen zich voor de begeleiding naar de campus ’t Hoeveke te Lummen.

Contact:

inschrijvingen@ferdinand.broedersvanliefde.be
Tel 013 / 530 638

Naast mobiele/ambulante begeleiding kan je ook beroep doen op dagopvang.

 

Begeleiding mobiel/ambulant NRTH

Download