Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Voor wie?

Voor ouders, gezinnen, jongeren die nood hebben aan ondersteuning.
Indien er bij de jongere een vermoeden is van een beperking en er (nog) geen gebruik wordt gemaakt van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp.

Er is geen attestering nodig rond het ‘vermoeden’ van de beperking.

Wat?

Het betreft zorg op maat in de vorm van:
Individuele begeleiding van jongere en/of gezin van 1 à 2 uur:

  • Mobiele (elders dan op de campus) of ambulante (op de campus) afhankelijk van de vraag.
  • Dagopvang (buiten de schooluren)
  • Verblijf (opvang en ondersteuning tijdens de avond, de nacht en de ochtend.)

De jongere kan kiezen voor één van deze vormen of voor een combinatie. Er wordt vanuit de overheid per kalenderjaar, per persoon voorzien in maximum 8 punten.

Indien de jongere en/of zijn gezin bijvoorbeeld uitsluitend mobiele begeleidingen kiest, kan hij per jaar maximum 36 begeleidingen aanvragen (tegen betaling).

Waar?

Mobiele begeleiding kan doorgaan bij je thuis, op school, in de sportclub…
Ambulante begeleiding gaat door op onze campussen. Dit wordt tijdens de intake en het verdere traject besproken.

Dagopvang en verblijf kan op 1 van de campussen doorgaan of op een externe plek (vb. zorgboerderij) afhankelijk van de mogelijkheden van het MFC en van de jongere zelf.

Contactpersoon

Vanessa Goddé, intakeverantwoordelijke
intake@ferdinand.broedersvanliefde.be
Tel.: 013 530 638