Andere werkingen op de campus

Informatie over de andere werkingen op de campus.

De Winning

De Winning is een sociale onderneming die werkt aan een arbeidsmarkt waar plaats is voor iedereen.

Wij richten ons tot werknemers:

Personen die niet (of niet meteen) aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt, ondersteunen wij bij het ontdekken en ontwikkelen van hun arbeidskansen. Dat doen we via begeleiding, opleiding, werkervaring en bemiddeling, zodat een duurzame tewerkstelling mogelijk wordt. Daarnaast bieden wij ook zelf duurzame tewerkstellingsplaatsen aan in de sectoren Natuur & Groen en Landbouw & Voeding.

Wij richten ons tot klanten:

Voor bedrijven zijn wij een partner in hun zoektocht naar deskundige medewerkers en verzorgen wij een kwaliteitsvolle begeleiding van personen met een arbeidsbeperking op hun werkvloer.

BuLO De Blinker

Onderwijs op maat

Onze school wil in de eerste instantie een gemeenschap zijn waar zowel leerlingen als personeelsleden zich goed en thuis voelen. Wij hechten zeer veel belang aan de sociale-emotionele opvoeding van het kind. Met kinderen die zich goed voelen, kan men veel bereiken. Een goede relatie met medeleerlingen en leerkrachten is daartoe onontbeerlijk. Ook moet het kind zich aanvaard weten in zijn eigenheid. Elk kind is uniek en wordt vanuit dat perspectief gerespecteerd. Het kind moet ook zichzelf leren aanvaarden, met zijn goede en zwakke kanten. Wij proberen het kind daartoe kansen te geven: iedereen blinkt ergens in uit.

We hebben 3 types van onderwijs: Type basisaanbod, Type 3 en Type 9.

Type basisaanbod (vroeger T1 en T8) onderwijs:
Onderwijs voor kinderen op basis van hun concrete onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Type 3 onderwijs:
Onderwijs voor kinderen met een emotionele en/of gedragsstoornis.

Type 9 onderwijs:
Onderwijs voor kinderen met een autismestoornisspectrum. Deze kinderen zitten in aparte autiklassen of geïntegreerd in het basisaanbod.

GON:
voor bovenstaande doelgroepen bieden wij GON-ondersteuning aan in het gewoon onderwijs.

In onze school zijn jongens en meisjes vanaf 6 jaar tot 13 of 14 jaar.

Secundaire scholen Sint-Ferdinand

BuSO Sint-Ferdinand bestaat uit 4 afdelingen:

De school richt zich op de doelgroepen jongeren met leermoeilijkheden of licht verstandelijke beperking,  jongeren met autisme en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen.

Het aanbod voor elke doelgroep verschilt per afdeling.