Geschiedenis

Het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand werd opgericht door de Congregatie van de Broeders van Liefde in de geest van hun stichter P.J. Triest. Nadat de eerste broeders in Lummen op 11 november 1895 toekwamen, openden zij reeds op 24 oktober 1896 een tehuis voor moeilijk opvoedbare jongens. Ingaand op de noden van die tijd ving het toenmalige Sint-Ferdinandsgesticht zogenaamde ‘abnormale jongeren’ op.

2016

 • Aankoop huis in Runkst: 3 studio’s
 • De kantoren van de dienst Ambulante Ondersteuning verhuizen van Beringen naar Heusden Zolder

2015

 • De volwassenenwerking wordt omgeschakeld naar een FAM- werking. FAM staat voor Flexibel Aanbod Meerderjarigen. De werking wordt net als in het MFC omgezet in functies.
 • Uitbreiding Limes. In Limes worden 7 extra personen opgevangen. Dit kadert in de uitbreiding van de doelgroep personen met een beperking en een interneringsstatuut.

2014

 • MFO (mobiele forensische outreach) project in samenwerking met Limes. Binnen dit project willen we voorzieningen in de VAPH sector ondersteunen in het begeleiden van geïnterneerde personen met een beperking.
 • MFC: Integratie van het semi internaat in de bestaande leefgroepwerking. Met deze integratie willen we vanuit de leefgroepen de volgende functies kunnen aanbieden: verblijf, dagopvang en mobiele/ambulante begeleiding
  In het kader van de integrale toegangspoort hebben we de werking van het MFC in modules beschreven. Hierdoor kunnen jongeren door de toegangspoort naar de juiste hulpverleningsvorm worden doorverwezen.

2013

 • Aanwerving agressiebeheersingscoach. De evolutie van de doelgroep stelt ons voor de uitdaging om te gaan met jongeren en volwassenen met ernstige gedragsproblemen. Om ons als organisatie hierin te versterken werven we een agressiebeheersingscoach aan om vorming te geven, een beleid te ontwikkelen en aanbevelingen te formuleren naar het beleid toe.
 • Start beschermd wonen Molemstraat; 4 huizen in een rij bieden een woonplaats voor 13 cliënten. NV Renohome bouwde  vier woningen in de Molemstraat te  Lummen waar sinds mei 2013 13 personen met een beperking zelfstandig wonen in een studio, appartement of in een kleine groep van maximum 3 personen. De cliënten huren steeds zelf hun studio of appartement en staan zelf in voor de woon- en leefkosten.  De begeleiding wordt voorzien door de dienst Ambulante Ondersteuning West-Limburg.

2012

 • In 2012 werden ook de laatste leefgroepen omgebouwd op de campus in Lummen. Wanneer deze verbouwing beëindigd is zal elke jongere een eigen kamer hebben.

2011

 • 2011 is vooral gekenmerkt door de optie om een gedeelte van onze minderjarigenwerking om te buigen naar de GES+ werking (opvang en ondersteuning van jongeren die uit een gemeenschapsvoorziening komen: Mol of Ruislede). Hiervoor werd een leefgroep in de Wijngaardstraat omgebouwd, en werd op 1 september de effectieve start gegeven. Het project kenmerkt zich vooral door een zeer sterke geïndividualiseerde benadering van elke jongere.
 • In 2011 werd tevens de aanvang genomen om onze accommodatie ‘De Schare’: het vroeger klooster van de broeders in Leopoldsburg, te vernieuwen en aan te passen aan onze huidige werking voor 20 jongeren.

2010

 • In 2010 startten wij ons project DIO (dienst Inclusieve Ondersteuning) op: 2 bewoners van ons tehuis niet-werkenden Den Heuvel in Hasselt gaan op enkele honderden meter van Den Heuvel op appartement wonen, worden in hun woonsituatie ondersteund door eigen personeel, maar sluiten voor de dagbestedingsfunctie nog aan bij hun vroeger tehuis!
 • Tevens in 2010 kregen we de toelating om de opstart te realiseren van een bijkomend tehuis niet-werkenden voor volwassen personen met mentale beperking en gedragsstoornissen. Deze nieuwbouw zal in Sint-Truiden, samen met deze van Limes, gerealiseerd worden.
 • En in december 2010 is er de opstart van de bouw van een nieuw tehuis voor niet-werkenden ‘De Kamper’, gekoppeld aan de werking van dagcentrum ’t Brugske in Leopoldsburg.

2008 - 2009

 • Inspelend op de huidige trend naar meer ambulante ondersteuning zetten wij in 2008 en 2009 in de minderjarigenwerking nog een aantal plaatsen van onze (semi-)residentiële werking om naar ambulante begeleidingsvormen.

2007

 • Op 1 maart 2007 werd alweer een nieuw initiatief opgestart: de opvang en begeleiding van 10 geïnterneerde personen met een mentale beperking op de campus van PC Ziekeren in Sint-Truiden. Het project kreeg de naam Limes mee.

2006

 • Op 1 januari 2006 werd het bestuur van dagcentrum ’t Brugske in Leopoldsburg (19 plaatsen) overgedragen aan KOC Sint-Ferdinand.

1998 - 2003

 • Op 1 september 1998 werd de gemengde internaatswerking (181 plaatsen) een feit en werd er gestart met een kleinschalig semi-internaat met 14 plaatsen dat het jaar nadien werd uitgebreid tot 20 plaatsen.
 • In 2001 werd gestart met de Ambulante Begeleidingsdienst.
 • In 2003 werd het onthaalcentrum ‘ t Hoeveke erkend als deeltijds semi-internaat (in totaal nu 31 plaatsen semi-internaat) en mocht op 1 september 2002 de dienst kortverblijf van start gaan.

1997

 • In 1997 ging de Dienst Beschermd Wonen van start.

1992

 • In 1992 werd gestart met Dagcentrum ’t Hoeveke: momenteel heeft het dagcentrum een erkenning voor 30 begeleidingen.
 • In 1992 werd eveneens gestart met de Oogst te Leopoldsburg, een arbeidscentrum voor training van laaggeschoolden en langdurig werklozen en personen met een beperking. Later evolueerde dit naar het huidige arbeidszorgcentrum en sociaal restaurant.

1986 - 1989

 

Vanaf 1986 richtte het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum zich ook naar de volwassen personen met een beperking: vooreerst ging het Centrum voor Beroepsopleiding De Winning van start.

De Schalm, die in 1987 werd opgestart, groeide uit tot de tehuizen voor werkenden in Lummen (een duo-woning voor 2 x 6 bewoners + 2 studioappartementen) en Leopoldsburg (2 appartementen van 5 bewoners en 8 individuele studio’s).

Het tehuis voor niet-werkenden Den Heuvel te Lummen-Genenbos (10) ging van start. Momenteel is er ook een ‘Den Heuvel’ in Hasselt (11) en in Runkst (11). In 1989 ging eveneens de Dienst Begeleid Wonen West-Limburg van start.

1902 - 1924

 • Vanaf 1902 werden er steeds meer gerechtskinderen opgenomen.
 • In 1924 richtte het Sint-Ferdinandsinstituut zich op een andere doelgroep en doorheen de jaren verwierf het een goede faam als instelling voor jongens met een licht mentale beperking. Een goede samenwerking met de scholen voor buitengewoon lager en buitengewoon secundair onderwijs zorgde voor een geïntegreerde aanpak.