Missie, visie, waarden

Onze visie: wat vinden wij belangrijk?

Brede zorg voor zij die zorg nodig hebben!

De leerling/cliënt staat centraal bij alles wat we doen. Van bij de aanmelding bekijken we het totale pakket aan hulpvragen van de jongeren en volwassenen. We richten ons op hun mogelijkheden en talenten om een concreet zorgaanbod uit te werken. We bieden een brede zorg voor de jongeren/volwassenen en hun omgeving zodat ze hun plaats in de maatschappij kunnen verwerven. Die brede zorg is vaak van essentieel belang om verder tot onderwijs en ontwikkeling te kunnen komen.

Verbindend en solidair samenwerken !

We realiseren een werking waarbij we maximaal samenwerken. Een solidaire samenwerking zal onze organisatie alleen maar versterken. We zorgen voor een totale begeleiding van jongeren en volwassenen over de jaren heen in al zijn aspecten.

We zijn een warme organisatie met gedreven medewerkers die voor elkaar zorgen, met een luisterend oor, respectvol en geduldig.

 

Meer weten? Lees dan zeker deze folders.

 

Ik zie het schitteren in jou

Download

Identiteitsverklaring O.C. Sint-Ferdinand

Download