Structuur

Organogram O.C. Sint-Ferdinand

Voor kinderen en jongeren MFC Multi Functioneel Centrum
Voor volwassenen VOLWASSENENWERKING

Voor kinderen en jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen en/of met een verstandelijke beperking, met autismespectrumstoornissen

Voor volwassenen met
gedrags- en/of emotionele problemen
en/of met een verstandelijke beperking

  • Ambulante en mobiele begeleiding
  • Dagopvang
  • Dagbesteding
  • Verblijf
  • Kortdurende ondersteuning
  • Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
  • Woonondersteuning
  • Dagondersteuning
  • Rechtstreeks Toegankelijke hulp