Wat vinden wij belangrijk?

We vinden het belangrijk dat mensen ondersteuning kunnen vinden dicht bij huis.
Daarom werken we in 3 regio's: regio Lummen, regio Leopoldsburg en regio Hasselt.

Volwassenen met een beperking kunnen beroep doen op O.C. Sint-Ferdinand voor woonondersteuning, dagondersteuning en mobiele/ambulante ondersteuning. Dit kan zowel met een persoonsvolgend budget als binnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).

Onze visie is:

Krachtige mensen verdienen krachtige ondersteuning

  • We ondersteunen personen met een beperking in een complexe samenleving.
  • We geloven in de krachten van de cliënt.
  • Met respect voor de cliënt en een positieve betrokkenheid investeren we in de toekomst.
  • We zetten ondersteuningstrajecten op die de kwaliteit van bestaan bevorderen.
  • Deze trajecten zijn zo inclusief mogelijk en gebaseerd op het concentrisch model.
  • Onze kracht is onze flexibele, creatieve en innoverende manier van werken.
  • We zetten in op de competenties van medewerkers en professioneel handelen.