Onze partners

Samenwerking met andere organisaties biedt extra kansen voor onze jongeren/cliënten en voor onze medewerkers. Door samen te werken bundelen we onze krachten, we leren van andere organisaties en delen onze kennis en informatie met hen. Zo kunnen wij onze zorg steeds verbeteren en afstemmen op de noden van de cliënten.

 • Wij worden erkend en gesubsidieerd door:
  • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: www.vaph.be 
 • Onze samenwerkingsverbanden :

Scholen

Andere partners

 • Intersectoraal zorgnetwerk Vlaams-Brabant en Limburg: partners uit  bijzondere jeugdzorg, VAPH, Psychiatrie, GGZ, CAW, CLB, … slaan de handen in elkaar om samen begeleiding van  jongeren met zeer complexe problematiek uit te bouwen.
 • Nieuwe Kansen Geven (NKG): dit Limburgs project werkt nauw samen met de scholen en het CLB om jongeren die bedreigd worden door schooluitval,  te ondersteunen en op te volgen.
 • MFO: mobiele forensische outreach (meer info: zie folders onder aan deze blz.)

We zoeken steeds naar nieuwe partners om een gepast antwoord te bieden op nieuwe vragen van onze cliënten en hun context.

 • We zijn actief in externe overlegorganen o.a.:
  • Deelname aan overleg binnen het VAPH
   • Permanente cel zorgregie
   • Werkgroep VAPH ‘Geïnterneerde personen met een handicap’
  • Overlegorganen binnen het Vlaams Welzijnsverbond
   • Coördinatiecomité Limburg
   • Comité DIO
   • Commissie FAM
   • Commissie inclusie
   • Commissie kwaliteitszorg
   • Commissie W²
   • Ledenvergadering ROG Limburg
   • Overleg kwaliteitscoördinatoren Limburg
   • Pedagogisch overleg dagcentra en bezigheidstehuizen Limburg
   • Overleg maatschappelijk werkers Limburg
   • Overleg verpleegkundigen Caritas Limburg
   • Overleg Caritas Limburg
   • Overleg Present Caritas vrijwilligerswerk
  • Overige overlegorganen in Vlaanderen
   • Overleg initiatieven forensische gehandicaptenzorg
   • Stuurgroep ‘zorg aan geïnterneerden’
   • Platform begeleid werken
  • Overlegorganen binnen de provincie Limburg
   • Ledenvergadering ROG Limburg
   • Stuurgroep ROG Limburg
   • Werkgroep zorgplanning ROG Limburg
   • Zorgbemiddelingsoverleg ROG Limburg
   • Platform voor voorzieningen voor personen met een handicap Limburg
   • Bureau van het Platform voor voorzieningen voor personen met een handicap Limburg
   • Werkgroep GES van het Platform van voorzieningen Limburg
   • Stuurgroep IJH Limburg
   • SPIL : stuurgroep volwassenen en ouderen
   • SPIL: zorgtraject volwassenen en ouderen
   • SPIL: stuurgroep “forensische doelgroep”
   • SPIL : team zorgtraject ‘forensische doelgroep’
   • Platform begeleid werken Limburg
   • Arbeidszorg Limburg