O.C. Sint-Ferdinand

Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand beschikt over bijna 125 jaar ervaring en wil met aangepaste voorzieningen blijven inspelen op nieuwe noden van jongeren en volwassenen en hun context.
We bieden een breed zorgaanbod aan voor jongeren en volwassenen en hun context met een specifieke ondersteunings- en/of onderwijsbehoefte, gefocust op het vinden van hun plaats in de maatschappij.

Voor kinderen & jongeren

MFC Sint-Ferdinand en MFC 't Hoeveke bieden ondersteuning aan kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar.
De verschillende modules verblijf, dagopvang en mobiel/ambulante begeleiding kunnen flexibel worden ingezet.

In samenspraak wordt een traject op maat van elke jongere gemaakt.

Voor volwassenen

Volwassenen met een beperking kunnen beroep doen op O.C. Sint-Ferdinand voor woonondersteuning, dagondersteuning en mobiele/ambulante ondersteuning. Dit kan zowel met een persoonsvolgend budget als binnen RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening).