O.C. Sint-Ferdinand

Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand beschikt over meer dan 100 jaar ervaring en wil met aangepaste voorzieningen blijven inspelen op nieuwe noden van jongeren en volwassenen en hun context.

We bieden een breed zorgaanbod aan voor jongeren en volwassenen met een specifieke ondersteunings- en/of onderwijsbehoefte en hun omgeving, gefocust op het vinden van hun plaats in de maatschappij.

Voor kinderen en jongeren

Meisjes en jongens met autisme en/of gedrags- en emotionele problematiek en/of verstandelijke beperking kunnen beroep doen op O.C. Sint Ferdinand voor ambulant / mobiele begeleiding, dagopvang, verblijf.

Dit kan in Multifunctioneel Centrum (MFC) Sint-Ferdinand en Multifunctioneel Centrum (MFC) ’t Hoeveke.

Voor volwassenen

Volwassenen met een beperking kunnen beroep doen op O.C. Sint-Ferdinand voor woonondersteuning, dagondersteuning en rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH).

Dit kan in FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen) Sint-Ferdinand.