O.C. Sint-Ferdinand

Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand beschikt over meer dan 100 jaar ervaring en wil met aangepaste voorzieningen blijven inspelen op nieuwe noden van jongeren en volwassenen en hun context.
We bieden een breed zorgaanbod aan voor jongeren en volwassenen en hun context met een specifieke ondersteunings- en/of onderwijsbehoefte, gefocust op het vinden van hun plaats in de maatschappij.

Voor kinderen & jongeren

Meisjes en jongens met autisme en/of gedrags- en emotionele problematiek en/of verstandelijke beperking kunnen beroep doen op O.C. Sint-Ferdinand voor mobiele/ambulante begeleiding, dagopvang, verblijf.

Dit kan in Multifunctioneel Centrum (MFC) Sint-Ferdinand en Multifunctioneel Centrum (MFC)
’t Hoeveke.

Voor volwassenen

Volwassenen met een beperking kunnen beroep doen op O.C. Sint-Ferdinand voor woonondersteuning, dagondersteuning en mobiele/ambulante ondersteuning. Dit kan zowel met een persoonsvolgend budget als binnen RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening).