Aan de slag bij O.C. Sint-Ferdinand

Het uitgangspunt van de dienstverlening binnen O.C. Sint-Ferdinand (inclusief Secundaire Scholen Sint-Ferdinand en lagere school De Blinker) is het bieden van zorg op maat aan iedere cliënt, jongere en leerling.

We doen hiertoe beroep op excellente medewerkers met groeipotentieel. We beseffen ten volle dat goede zorg aan onze doelgroep begint bij goede zorg voor onze medewerkers. Bijgevolg zetten we sterk in op de ontwikkeling van competenties en talenten, coaching, teamontwikkeling, welzijn op de werkvloer en zo veel meer…
Vraag het maar aan onze meer dan 600 medewerkers: wie bij O.C. Sint-Ferdinand aan de slag gaat, heeft een boeiende loopbaan in het vooruitzicht.


Waarom werken in een zorgfunctie bij O.C. Sint-Ferdinand?

Job met maatschappelijke relevantie

O.C. Sint-Ferdinand is een werkgever met een sterke maatschappelijke relevantie: iedere dag opnieuw streven we naar de versterking van de kwaliteit van bestaan van onze cliënten met een (vermoeden van) beperking. Onze medewerkers halen veel voldoening uit hun functie.

Werkgever met loopbaankansen

O.C. Sint-Ferdinand is een grote voorziening, met heel wat mogelijkheden. Door de grootte is de waaier aan loopbaanmogelijkheden enorm. Zo zijn er kansen binnen de zorggerichte functies, maar ook bij de ondersteunende diensten.

Onderbouwd personeelsbeleid

Het personeelsbeleid focust sterk op ontwikkeling en welzijn op de werkvloer. O.C. Sint-Ferdinand selecteert excellente medewerkers met groeipotentieel. Ze worden gecoacht in het ontwikkelen van hun kennis, competenties en gedrag en krijgen kansen om hun talenten optimaal in te zetten. De voorziening heeft daarnaast veel aandacht voor efficiënte werkomstandigheden en voor de motivatie en  tevredenheid van haar medewerkers.

Vrije dagen

Elk personeelslid beschikt over verscheidende vrije dagen. Dit aantal is opgebouwd uit:

 • 20 wettelijke verlofdagen (in verhouding tot de contractbreuk)
 • 10 officiële feestdagen
 • 1 extra verlofdag: 11 juli
 • ADV-dagen (max. 12 dagen, in verhouding tot de contractbreuk en arbeidsprestatie)
 • Anciënniteitverlof (max. 3 dagen): alle werknemers met 5, 10 of 15 jaar anciënniteit hebben recht op respectievelijk 1, 2 of 3 dagen anciënniteitverlof pro rata hun arbeidsprestatie.
 • Conventioneel verlof (max. 2 dagen, in verhouding tot de contractbreuk en arbeidsprestatie)
 • Bijkomend conventioneel verlof voor iedere medewerker van 35 tot en met 44 jaar (max. 5 dagen, in verhouding tot de contractbreuk en arbeidsprestatie)
 • Vrijstelling arbeidsprestaties: alle personeelsleden vanaf 45/50/55 jaar hebben per jaar recht op 12/24/36 dagen vrijstelling van arbeidsprestaties of op 2/4/6 uur vermindering van prestatie gemiddeld per week voor voltijdse werknemers (voor deeltijds medewerkers is dit pro rata)

Goede work-life balance

Steeds meer mensen vinden het belangrijk om een goede balans te vinden tussen hun werk en hun privéleven. Binnen O.C. Sint-Ferdinand trachten we hieraan tegemoet te komen door deeltijds werken bespreekbaar te maken. Ook tijdskrediet en ouderschapsverlof behoren tot  de mogelijkheden om jouw werktijd gedurende een bepaalde periode stop te zetten of te verminderen.

Onthaal nieuwe medewerkers

Een goede opvang van bij de start zorgt ervoor dat de loopbaan van onze nieuwe medewerker op een positieve wijze kan starten. Bij opstart neemt de leidinggevende van de nieuwe medewerker de tijd om samen met hem/haar de loopbaanmap, de  onthaalbrochure,  het arbeidsreglement en de functiekaart te overlopen. Ook wordt de invulling van de eerste werkdagen besproken. Iedere nieuwe medewerker krijgt eveneens een peter of meter toegewezen die hem/haar wegwijs maakt binnen de organisatie.

Extra voordelen

 • Verloning volgens de loonbarema’s van het VAPH: https://www.vaph.be/documenten/baremas-vanaf-1-maart-2021
 • Opgelet: zorg dat je het barema raadpleegt dat overeenkomt met jouw (toekomstige) functie binnen O.C. Sint-Ferdinand
 • Vergoeding woon-werkverkeer
 • Vergoeding dienstverplaatsing
 • Fietsvergoeding
 • Vakantiegeld
 • Eindejaarpremie
 • Bijkomende personeelsvoordelen

Op vertoon van je personeelskaart van de Broeders van Liefde geniet je kortingen bij een groot aantal winkels, pretparken, wellness-centers,… Bovendien zijn er regelmatig acties waarbij je toffe uitstapjes kan winnen.