Aan de slag bij O.C. Sint-Ferdinand

Het uitgangspunt van de dienstverlening binnen O.C. Sint-Ferdinand (inclusief Secundaire Scholen Sint-Ferdinand en lagere school De Blinker) is het bieden van zorg op maat aan iedere cliënt, jongere en leerling.

We doen hiertoe beroep op excellente medewerkers met groeipotentieel. We beseffen ten volle dat goede zorg aan onze doelgroep begint bij goede zorg voor onze medewerkers. Bijgevolg zetten we sterk in op de ontwikkeling van competenties en talenten, coaching, teamontwikkeling, welzijn op de werkvloer en zo veel meer…
Vraag het maar aan onze meer dan 600 medewerkers: wie bij O.C. Sint-Ferdinand aan de slag gaat, heeft een boeiende loopbaan in het vooruitzicht.


Waarom werken bij O.C. Sint-Ferdinand?

O.C. Sint-Ferdinand is een werkgever met een sterke maatschappelijke relevantie: iedere dag opnieuw streven we naar de versterking van de kwaliteit van bestaan van onze cliënten en leerlingen die kampen met een (vermoeden van) beperking, autismespectrumstoornissen (ASS) en/of gedrags- en emotionele problemen. Als medewerker van Sint-Ferdinand bouw je rechtstreeks of onrechtstreeks mee aan dit doel, wat je functie ook is. Je maakt mee het verschil.

Extra voordelen van werken in de zorg bij O.C. Sint-Ferdinand

De medewerkers en directie van het MFC (minderjarigenwerking) en de volwassenenwerking zetten zich dagdagelijks in om de zorg voor onze cliënten op maat en met aandacht voor hun kwaliteit van bestaan vorm te geven. Interne en externe audits bewaken mee de kwaliteit van onze zorgverlening. We krijgen na iedere audit een gunstig advies en nemen de bijbehorende aanbevelingen steeds ter harte.

Extra voordelen van werken in de scholen van O.C. Sint-Ferdinand

De medewerkers en directie van onze BuLO- en BuSO-scholen zetten zich dagdagelijks in om het best mogelijke onderwijs te organiseren voor onze leerlingen. We zijn trots dat onze inspanningen erkend worden door de onderwijsinspectie, die ons steeds een gunstig advies geeft. De bijbehorende aanbevelingen nemen we ter harte.

Verloning in zorg en onderwijs

Werk je voor de zorg? Je wordt verloond volgens de barema’s van het VAPH:

https://www.vlaamswelzijnsverbond.be/intersectoraal/financieel-economisch-beleid/baremas/baremas-31901

Daarnaast ontvang je een vergoeding voor je woon-werkverkeer.

Werk je in onze scholen? Je wordt verloond volgens de barema’s van het onderwijs:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel/van-basis-tot-volwassenenonderwijs/salaris/je-salarisschaal-of-barema

Opgelet: zorg dat je het barema raadpleegt dat overeenkomt met jouw (toekomstige) functie binnen O.C. Sint-Ferdinand.