Organogram & Directieteam

Organogram

Directieteam Sint-Ferdinand

Algemeen directeur, Sabine Daenens

Zij coördineert het strategisch en operationeel beleid voor de beleidsdomeinen Onderwijs en Zorg binnen Sint-Ferdinand. Verder verzorgt zij de contacten met de Raad van Bestuur, de verschillende beleidsinstanties en lokale overheden. Zij werkt hiervoor nauw samen met de directieleden en directiemedewerkers. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de medische en paramedische activiteiten.

O.C. Sint-Ferdinand

Pedagogisch directeur, Roel Kusters

Hij heeft de leiding over het Multifunctioneel Centrum (MFC) binnen het pedagogisch departement. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en controle van alle activiteiten rondom orthopedagogische, therapeutische en sociale dienstverlening.

Ortho-agogisch directeur, Johan Bortels         

Hij heeft de leiding over de Volwassenenwerking binnen het pedagogisch departement. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en controle van alle activiteiten rondom de ortho-agogische, therapeutische en sociale dienstverlening.

Administratief-financieel-logistiek directeur, Steven Theys      

Hij staat aan het hoofd van het administratief-financieel-logistiek departement en is verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en controle van alle activiteiten die verband houden met de administratieve, logistieke en financiële diensten.

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand

Directeur OV1/OV4, Ellen Vanzeir

Zij heeft de leiding over de onderwijsvormen 1 & 4 voor de campus Lummen en de inclusiecampussen van Leopoldsburg & Tessenderlo. Zij is verantwoordelijk voor de coördinatie van het orthopedagogisch en orthodidactisch beleid van OV1 & OV4 en de ontwikkeling en uitwerking van een visie op zorg en onderwijs. Verder bewaakt ze blijvend het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs op maat van de leerling en rekening houdend met de verschillende domeinen zoals: leren en studeren, fysiek en sociaal welbevinden, de loopbaan, etc.

Ellen Vanzeir

Directeur OV3, Kelly Jacobs

Zij heeft de leiding over de onderwijsvorm 3. Zij is verantwoordelijk voor de coördinatie van het orthopedagogisch en orthodidactisch beleid van OV3 en de ontwikkeling en uitwerking van een visie op zorg en onderwijs. Verder bewaakt ze blijvend het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs op maat van de leerling en rekening houdend met de verschillende domeinen zoals: leren en studeren, fysiek en sociaal welbevinden, de loopbaan, etc.

Kelly Jacobs

De Blinker

Directeur Annick Vanhees

Zij staat aan het hoofd van lagere school op maat De Blinker. Zij is verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en controle van alle activiteiten die doorgaan in de lagere school.

Annick Vanhees

De Broeders van Liefde zijn in 1807 gesticht door Petrus Jozef Triest, een Gentse priester. Van bij hun stichting namen de Broeders van Liefde hun taak op in de maatschappij: onderwijs en zorg verlenen aan kinderen, jongeren en volwassenen. Steeds opnieuw kozen ze de kant van mensen die elders geen antwoord op hun hulpvraag vonden. Broeders van Liefde kreeg een internationale dimensie in 1865, toen enkele broeders naar Canada trokken. Vandaag zijn de Broeders van Liefde aanwezig in 31 landen; van de VS, over Kenia tot in Japan. Op die manier groeiden de Broeders van Liefde uit tot een grote congregationele organisatie van broeders en medewerkers, mannen en vrouwen.

Wilt u meer weten over de internationale initiatieven?
http://brothersofcharity.org/landen-en-projecten/

In België beheren de Broeders van Liefde meer dan 50 scholen voor gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs, 12 psychiatrische ziekenhuizen en 15 orthopedagogische centra, waarvan O.C. Sint-Ferdinand er één is. Ook de ouderenzorg, verslavingszorg, sociale economie en kinderdagopvang behoren tot hun activiteiten. Daarnaast zijn ze de drijvende kracht achter tal van kleinere initiatieven, zoals opvang van aidspatiënten, mensen met zingevingsvragen, kansarmen… In totaal verlenen zo’n 12.500 medewerkers in Vlaanderen en 1.500 medewerkers in Wallonië zorg en onderwijs aan 40.000 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.