Missie en waarden

Missie Broeders van Liefde

Geïnspireerd en verbonden in beweging met mensen
Als groep Broeders van Liefde zijn we gepassioneerd door mensen.
We dromen van een samenleving waarin elke mens tot bloei kan komen.
Dag na dag bouwen we hieraan mee in onderwijs, welzijn, zorg en werk.
We gaan met iedereen op pad met een open geest
en aan buitengewone vragen schenken we een bijzondere aandacht.
Telkens zoeken we mee naar passende antwoorden op concrete uitdagingen.
We gaan uit van ieders kracht, met oog voor ieders kwetsbaarheid.
We werken samen in dialoog, verbondenheid en vertrouwen.
Duurzaam engageren we ons met inzicht, expertise en passie.
Geloof, hoop en liefde zijn onze diepste drijfveren.
Daarin weten we ons verbonden met de bezieling van velen.

Missie en waarden O.C. Sint-Ferdinand

Missie

Het O.C. bouwt in zijn missie, waarden en identiteit voort op de kernideeën van de Broeders van Liefde. We dragen zorg voor medemensen die in hun menselijke ontplooiing begeleiding nodig hebben. Onvoorwaardelijk respect voor elkaar is de basis van de inzet. Het uiteindelijke doel is de kwaliteit van het leven verbeteren en een bijdrage leveren tot een menselijkere samenleving.

Waarden

Onze waarden vormen de sleutel tot onze energie en inspiratie. Bovendien zijn waarden, naast missie en identiteit, één van de bouwstenen voor onze organisaties om op lange termijn op koers te blijven. Onze medewerkers sluiten hier zoveel mogelijk op aan.