Missie en waarden

Missie Broeders van Liefde

Geïnspireerd en verbonden in beweging met mensen
Als groep Broeders van Liefde zijn we gepassioneerd door mensen.
We dromen van een samenleving waarin elke mens tot bloei kan komen.
Dag na dag bouwen we hieraan mee in onderwijs, welzijn, zorg en werk.
We gaan met iedereen op pad met een open geest
en aan buitengewone vragen schenken we een bijzondere aandacht.
Telkens zoeken we mee naar passende antwoorden op concrete uitdagingen.
We gaan uit van ieders kracht, met oog voor ieders kwetsbaarheid.
We werken samen in dialoog, verbondenheid en vertrouwen.
Duurzaam engageren we ons met inzicht, expertise en passie.
Geloof, hoop en liefde zijn onze diepste drijfveren.
Daarin weten we ons verbonden met de bezieling van velen.

Missie en waarden O.C. Sint-Ferdinand

Missie

Het O.C. bouwt in zijn missie, waarden en identiteit voort op de kernideeën van de Broeders van Liefde. We dragen zorg voor medemensen die in hun menselijke ontplooiing begeleiding nodig hebben. Onvoorwaardelijk respect voor elkaar is de basis van de inzet. Het uiteindelijke doel is de kwaliteit van het leven verbeteren en een bijdrage leveren tot een menselijkere samenleving.

Waarden

Onze waarden vormen de sleutel tot onze energie en inspiratie. Bovendien zijn waarden, naast missie en identiteit, één van de bouwstenen voor onze organisaties om op lange termijn op koers te blijven. Onze medewerkers sluiten hier zoveel mogelijk op aan.

Identiteitsverklaring Sint-Ferdinand

Identiteit: schitteren als een diamant

De Volwassenen- en Minderjarigenwerking, Buitengewoon Lagere school De Blinker en Secundaire scholen Sint-Ferdinand dragen samen de identiteitsverklaring van O.C. Sint-Ferdinand uit; vertrekkend vanuit een christelijke levensvisie, die mede de identiteit van de voorziening vormt. Met alle medewerkers is gezocht naar een eigentijdse uitdrukking van de identiteit en de toekomstdroom van O.C. Sint-Ferdinand. De nadruk ligt daarbij op de bindende elementen tussen de Minderjarigenwerking, het buitengewoon onderwijs en de Volwassenenwerking.

Het gemeenschappelijk symbool voor de identiteit van O.C. Sint-Ferdinand is een diamant. Want:

  • Een diamant is een waardevol voorwerp: ook de werking in onze voorziening is waardevoller naargelang we er meer in slagen om goede zorg en goed onderwijs te bieden in een positieve werkgemeenschap.
  • Een diamant kan schitteren: O.C. Sint-Ferdinand schittert als ze erin slaagt alle mensen die in de werking betrokken zijn, te laten schitteren in een sfeer van samenwerking en betrokkenheid.
  • Een diamant heeft scherpe kantjes. Het is belangrijk dat iedere medewerker streeft naar persoonlijke groei en dat iedere werking tracht zijn dienstverlening blijvend op peil te houden en te verbeteren. De werking op O.C. Sint-Ferdinand blijft mensenwerk, dat steeds voor verbetering vatbaar is. Een blijvende inzet is nodig op alle terreinen.
  • Een diamant moet worden geslepen om te kunnen schitteren: om goede zorg te bieden dienen we onze deskundigheid te bevorderen en ons handelen te toetsen aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten met betrekking tot onderwijs, zorg en ondersteuning van personen met een beperking.
  • Een diamant is van zeer hard materiaal: om een goede werking uit te bouwen, zijn volharding en standvastigheid nodig. Het vinden van een balans tussen verandering en stabiliteit is een noodzakelijke evenwichtsoefening.
  • Een diamant kan ook teken van rijkdom zijn. Binnen O.C. Sint-Ferdinand is veel innerlijke rijkdom aanwezig. Het is een taak voor iedereen om de innerlijke rijkdom van de anderen aan de oppervlakte te brengen.
  • Een diamant wordt vaak geschonken als teken van liefde en trouw. We ervaren en hopen dat in O.C. Sint-Ferdinand vaak een gevoel van samenhorigheid heerst en dat mensen vanuit hun gehechtheid aan de organisatie trouw en met persoonlijke voldoening hun bijdrage leveren aan deze werk- en leefgemeenschap.
  • Leg twee diamanten met de punten tegen elkaar, dan bekom je een hart, het symbool van liefde, dat zowel onze bron als ons einddoel is.