Broeder Overste René: ook na pensioen nauw betrokken bij ‘zijn’ Sint-Ferdinand

Een geschiedenis van 125 jaar. Ooit gestart in 1895 met twee broeders van de congregatie van de Broeders van Liefde die op het landgoed Vreebosch in Lummen het Sint-Ferdinandinstituut voor gerechtskinderen stichtten. Nu wonen op het domein nog vier broeders. Eén van hen is Broeder René Van Tichelt, overste van de kloostergemeenschap. Hij is al 26 jaar hier in Lummen!

1 december 1994. Broeder René Van Tichelt hoeft zelfs niet na te denken over wanneer hij door Broeder René Stockman, provinciale overste van de Broeders van Liefde, werd ontheven van zijn taak als directeur van een buitengewoon secundaire school in Roeselare en werd aangesteld als directeur van O.C. Sint-Ferdinand. “En zo maakte ik die dag de overstap van de sector Onderwijs naar Welzijn. Even wennen was dat. Ik heb veel moeten leren in het begin”, vertelt hij.  “De verhuizing naar Limburg was niet moeilijk. Ik was van 1971-1973 namelijk leraar algemene vakken in de technische school H. Hart van Tessenderlo.” En toen kende hij Sint-Ferdinand al een beetje. “Want ik heb hier destijds in de lagere school en bij de kleintjes van het internaat nog Zwarte Piet gespeeld”, zegt hij lachend.

Pensioen
Directeur is Broeder René al acht jaar niet meer. Het was voor hem een goed moment om de fakkel door te geven en zelf van een welverdiend pensioen te gaan genieten. Toch is hij steeds actief gebleven binnen Sint-Ferdinand. Ook nu nog maakt hij deel uit van de Pastorale Werkgroep, is hij vrijwilliger in de volwassenenwerking De Schalm Lummen en vervoert hij de jongeren van het MFC naar activiteiten. In het weekend neemt hij de taak op zich om alle planten in het gebouw van de hoofdcampus water te geven. En dat zijn er heel wat!

Verwezenlijkt
Tijdens zijn directeurschap heeft Broeder René naar eigen zeggen veel kunnen verwezenlijken. “We trachtten een team te vormen, zowel directie als staf. Iedereen mocht en moest worden gehoord. Maar op een gegeven moment moeten knopen worden doorgehakt. Dat is de verantwoordelijkheid van de directie. Ja, er is veel gebeurd onder mijn leiding. Zo was er een reorganisatie van de minderjarigenwerking. Ook semi-internaat ’t Hoeveke is er in die tijd bijgekomen. Verder hebben we de volwassenenwerking sterk uitgebreid: in 1997 zijn we begonnen met beschermd wonen  en hebben we de erkenningen van de meeste werkvormen kunnen uitbreiden. De meest spectaculaire  uitbreiding is die van begeleid wonen: van zestien naar meer dan honderd. Voor elke vernieuwing of uitbreiding die er aan kwam, schreven we ons in. Dit konden we realiseren vanuit een sterk directieteam met Johan Bortels en Marleen Nizet.”

Connectie scholen
De connectie met de scholen was aanvankelijk heel sterk. Maar door beleidskeuzes in Gent groeide het onderwijs- en welzijnsstuk binnen Sint-Ferdinand geleidelijk uit elkaar. Hierdoor kwam er ook een algemeen directeur voor de vakschool en een algemeen directeur voor de lagere school. “Ik vond dat destijds heel jammer. Gelukkig bleef wel de goede samenwerking tussen de leefgroepen en de scholen. De rechtstreekse connectie bleef bestaan, waardoor een opvoeder altijd rechtstreeks naar een leerkracht kon toestappen. Nu is het gelukkig de trend om naar meer eenheid te gaan. Daar zie ik ook echt meerwaarde in. Want het gaat vaak over dezelfde kinderen. Dan is het logisch dat we dezelfde handelingsplannen maken.”

Limes
Het meest verdienstelijke vindt Broeder René de opstart van Limes in Sint-Truiden. Deze volwassenenwerking is gericht op volwassenen met een verstandelijke beperking en een interneringsstatuut, maar die vanuit de gevangenis of uit een forensisch psychiatrisch centrum naar een besloten setting in de gehandicaptenzorg kunnen doorgroeien. “Wij zijn een van de drie aanbieders van deze werking in heel Vlaanderen. Voor ons in Limburg was dit een proces van enkele jaren lang vergaderen met alle directies. Al hebben Johan Bortels en Carlos De Ryckere hier vooral veel voor gedaan. Gevangenen bevrijden, als ze deels onterecht in de gevangenis zijn beland, ik vond dat heel belangrijk in de voetstappen van Jezus.”

Bouwwerken
Ook op gebied van de infrastructuur is er niet stil gezeten. Een nieuwbouw voor de Schalm Lummen, ’t Hoeveke, het internaatsgebouw in de Wijngaardstraat en de Kamper in Leopoldsburg, maar ook vernieuwing en uitbreiding van infrastructuur op verschillende plaatsen in Lummen, Hasselt, Leopoldsburg en Sint-Truiden. Verder werd een samenwerkingsverband opgezet met een privé-eigenaar om de 4 woningen in de Molemstraat voor langere tijd te huren voor beschermd wonen.

Toekomst
Broeder René ziet voor Sint-Ferdinand in de toekomst vooral nauwere samenwerkingsverbanden. Een nauwere samenwerking met De Winning, maar ook met andere instellingen. “De Winning en Sint-Ferdinand behoren beide bij De Broeders van Liefde. Dat maakt het gemakkelijker om over de schotten heen te kijken en toenadering te zoeken. Want we hoeven niet altijd binnen de grenzen van onze eigen erkenning te kijken”, besluit Broeder René.