Gespannen afwachten op fiat nieuwe richting ‘Ruwbouw duaal leren’

Lummen, 15 maart 2021 – Secundaire Scholen Sint-Ferdinand heeft bij het Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODI; operationeel departement Ministerie van Onderwijs) een aanvraag ingediend om vanaf volgend schooljaar (2021-2022) de opleiding Ruwbouw in duaal leren aan te bieden. Deze richting in de reguliere opleidingsvorm 4 wordt dan na Tuinbouw het tweede aanbod in duaal leren. Leerkracht Ruwbouw Raf Paumen en orthopedagoog Heleen Rijcken zijn de enthousiaste trekkers van deze nieuwe opleiding. “Dit is niet zomaar voor iedere leerling weggelegd”, reageren ze.

De leerlingen van Ruwbouw zijn deze middag hard aan het werk op een werf op de Campus Sint-Ferdinand. Hier staat binnenkort een nieuw bedrijfsgebouw, volledig gemaakt door de leerlingen van de derde graad. Dit werk, maar ook de werkzaamheden op hun stages bij aannemers, geeft deze jongeren veel voldoening. Toch knaagt het hier en daar wel eens bij een leerling dat ze moeten werken, maar daarvoor geen geld verdienen. “Er zijn ook jongeren die willen bijleren, maar er moeite mee hebben om dit vijf dagen per week op school te doen”, vertelt Raf.

Leerdoelstellingen

Dit gegeven zette hem aan het denken en tijdens infodagen over duaal leren sprak hij er ook over met bedrijven. En zo ontstond geleidelijk het idee voor duaal leren voor de richting Ruwbouw in onze school. “Deeltijds is voor jongeren die echt schoolmoe zijn. Duaal leren houdt in dat de leerling zestig procent van de week op de werkvloer is en in het bedrijf de leerdoelstellingen behaalt. Op school is er een trajectbegeleider die dit opvolgt en in het bedrijf houdt een mentor zich met deze leerling bezig. Deze mentor volgt een korte opleiding, waardoor hij min of meer de leerkracht in het bedrijf wordt”, vervolgt Raf. “Deze leerlingen krijgen overigens hetzelfde getuigschrift als de leerlingen van de andere richting Ruwbouw.”

Arbeidsrijp

Nu de aanvraag bij AgODI ligt, kruisen het directieteam en de leerkrachten van Secundaire Scholen Sint-Ferdinand de vingers dat deze wordt goedgekeurd. En dat ook effectief vanaf september kan worden gestart. “We verwachten alleszins dat het positief uitdraait. Inmiddels is er één leerling echt geïnteresseerd om deze richting te volgen. Dit is niet zomaar voor iedere leerling weggelegd. De juiste leerling naar dit traject leiden, is heel belangrijk. Want het is best een zwaar traject, juist omdat er van hen wordt verwacht dat ze ook na een lange werkdag nog huiswerk maken voor hun schooldag de dag erna. Daarom doorloopt iedere jongere een voortraject. In dat traject, met onder andere vraaggesprekken, reflectiemomenten en evaluaties, wordt duidelijk of hij of zij arbeidsrijp is. Maar na dat voortraject kunnen wij hen wel met een gerust hart naar een bedrijf sturen”, vertelt Heleen verder. “Dat maakt deze richting niet alleen kwalitatief, maar we verwachten ook op die manier succeservaringen voor de leerlingen, de bedrijven en voor ons.”

Werkzekerheid

Zowel de opleiding Ruwbouw als deze in duaal leren is heel breed. De leerlingen leren een bouw uitzetten, beton(vloeren) storten, metselwerken, werken met systeembekistingen. Allemaal doelen die in het leerplan staan. Heleen: “Maar ze leren ook verlijmen. Dat staat niet in het nieuwe leerplan, maar is wel een trend. We vinden dan ook dat zij dit wel moeten kunnen.” Aannemers zijn alvast enthousiast over de nieuwe opleiding. “Er zijn aannemers die mij hebben gevraagd om hen te bellen als het zover is. Ze weten namelijk dat ze goede werkmannen krijgen, die ze ook nog kunnen kneden. Wie goed onderlegd is, kan zelfs snel ploegbaas worden”, besluit Raf.