Vernieuwd aanbod Secundaire Scholen Sint-Ferdinand vanaf volgend schooljaar

Het bestuur Organisatie Broeders van Liefde biedt vanaf 1 september 2023 een vernieuwd aanbod aan bij Secundaire Scholen Sint-Ferdinand in Lummen. Een werkgroep, met een vertegenwoordiging van leerkrachten, heeft vastgesteld dat de school een sterk groeipotentieel heeft met de afdelingen Tuinbouw, Mobiliteit, Bouw en Organisatie & Logistiek. De afdeling Hout, een afdeling van de opleidingsvorm 3 (OV3) binnen het buitengewoon onderwijs, zal worden stopgezet.

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand wil alle leerlingen een gepast onderwijsaanbod op maat aanbieden. Door de modernisering binnen het secundair onderwijs worden studierichtingen inhoudelijk herbekeken. Zo ontstaan er nieuwe specialisatierichtingen binnen OV3. Deze evoluties maken dat het aanbod van Secundaire Scholen Sint-Ferdinand samen met een vertegenwoordiging van leerkrachten op een kritische manier is geanalyseerd.  Het vernieuwd aanbod focust op de afdelingen Tuinbouw, Mobiliteit, Bouw en Organisatie & Logistiek, unieke richtingen OV3 in Limburg.

Vernieuwd aanbod

Opleidingsfase Kwalificatiefase / IF ​
Basis Mobiliteit ​​Bandenmonteur​ 
Voorbewerker carrosserie  ​ 
Basis Bouw ​​​ Medewerker ruwbouw​ 
Basis Organisatie en LogistiekMagazijnmedewerker ​ 
Basis Groenvoorziening en – Decoratie ​​Assistent plantaardige productie ​ 
Medewerker groen- en tuinbeheer ​ 

Sterkere profilering

Onze eerste zorg de komende periode is om verdere één-op-één begeleiding voor elke betrokken leerling, ouder en medewerker van de afdeling Hout te bieden, zij het in een toeleiding naar een nieuwe opleidingsrichting of naar een nieuwe stap in de loopbaan. Ons doel is ervoor te zorgen dat elke collega en jongere op een goede plek terechtkomt.

Op middellange en lange termijn biedt deze weloverwogen beslissing heel wat kansen voor de richtingen Tuinbouw, Mobiliteit, Bouw en Organisatie & Logistiek. Enerzijds kunnen we zo inzetten op een sterkere profilering en anderzijds kunnen we de concurrentiepositie van onze OV3-school in Limburg verder versterken. Secundaire Scholen Sint-Ferdinand wil een kwaliteitsvolle school blijven waar leerkrachten graag komen werken en leerlingen graag onderwijs volgen. Daarom willen we deze afdelingen sterk laten groeien. De volgende stap is dan ook om samen met iedere betrokkene op de school de langetermijnvisie verder uit te werken en te implementeren, zowel voor OV3 als OV1 en OV4 op het gebied van schoolorganisatie, doelgroepenbeleid en geïntegreerde samenwerking.

Wie zijn wij?

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand, onderdeel van Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand in Lummen, behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde. Hier werken de domeinen onderwijs en welzijn geïntegreerd samen. O.C. Sint-Ferdinand werd in 1896 gesticht. Ook nu nog blijven zij inspelen op nieuwe noden en uitdagingen. Sint-Ferdinand biedt een breed zorg- en onderwijsaanbod aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornissen (ASS) en/of gedrags- en emotionele problemen in de regio’s Lummen, Leopoldsburg, Hasselt, Sint-Truiden en Tessenderlo. De hoofdcampus bevindt zich aan de Sint-Ferdinandstraat in Lummen.