Geïntegreerde samenwerking tussen Het Roerhuis en Sint-Ferdinand

Vanaf 1 januari 2025 valt de subsidie-eenheid (VAPH) van Orthopedagogisch Centrum Het Roerhuis in Leuven volledig onder O.C. Sint-Ferdinand uit Lummen. Het Roerhuis en Sint-Ferdinand werken echter al sinds 1 april 2023 geïntegreerd samen. Sint-Ferdinand is in Limburg op 18 diverse locaties actief. Het Roerhuis wordt de eerste Vlaams-Brabantse vestiging voor Sint-Ferdinand.

Zowel O.C. Het Roerhuis als O.C. Sint-Ferdinand maken deel uit van de vzw Organisatie Broeders van Liefde. De nauwere samenwerking is er gekomen naar aanleiding van de pensionering van de vorige directeur, Luc Deferme. De kern- en focusgroep van de kleinschalige voorziening zocht hierop aansluiting bij een andere voorziening binnen Broeders van Liefde. De keuze ging vervolgens naar Sint-Ferdinand. Dit werd nadien bekrachtigd door de inrichtende macht van Broeders van Liefde.

Orthopedagogisch Centrum Het Roerhuis is gelegen in een rustige omgeving, dicht bij het centrum van Leuven. Het Roerhuis begeleidt volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Warme en nabije zorg, respect voor elkaar en gelijkwaardigheid en echtheid zijn de basis van deze werking en ondersteuning. Door de kleinschalige werking is er veel persoonlijk contact met de gasten, bewoners, familie en bezoekers. Zo kunnen zij goed inspelen op vragen en noden. Vertrekken vanuit de mogelijkheden, krachten en talenten van de gasten en bewoners is het uitgangspant.

Bij Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand werken de domeinen onderwijs en welzijn geïntegreerd samen. O.C. Sint-Ferdinand werd in 1896 gesticht. Ook nu nog spelen zij in op nieuwe noden en uitdagingen. Sint-Ferdinand biedt een breed zorg- en onderwijsaanbod aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornissen (ASS) en/of gedrags- en emotionele problemen in de regio’s Lummen, Leopoldsburg, Hasselt, Sint-Truiden en Tessenderlo. De hoofdcampus bevindt zich in Lummen.