Dagcentrum ’t Hoeveke onthult mobiele snoezelkar met steun van CERA

Dagcentrum ’t Hoeveke in Lummen heeft haar mobiele snoezelkar officieel onthuld. Deze is gerealiseerd dankzij financiële steun van CERA. ’t Hoeveke is een werking van Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand. Hier wordt dagondersteuning geboden aan 65 volwassenen met een licht tot ernstig verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met bijkomende zorgvraag (autisme, psychische problemen, motorische of sensoriële beperking). De aanwezige cliënten en genodigden mochten als eersten een blik werpen op de mobiele snoezelkar.

CERA heeft in 2022 een bedrag van € 3.000 toegekend aan ’t Hoeveke voor de aankoop van tablets en het maken van een mobiele snoezelkar. Zo werden er in totaal zes tablets aangekocht voor € 1.200. Deze worden gebruikt tijdens verschillende activiteiten, zoals media, toneel en keuze-activiteiten. Daarnaast worden ze dagelijks gebruikt door cliënten tijdens de middagpauze om muziek te luisteren en informatie op te zoeken. Sinds de aankoop blijken de tablets een grote meerwaarde te bieden in onze werking.

Snoezelen

Met de rest van de gelden werden de materialen gekocht voor het maken van een mobiele snoezelkar en werden verschillende snoezelmaterialen aangekocht. Tijdens het snoezelen worden zintuiglijke prikkels aangeboden in een sfeervolle omgeving. Het doel is ontspanning, het bevorderen van prettige gevoelens (ontspanning, rust) of verminderen van onprettige gevoelens (angst, stress, boosheid). Snoezelhulpmiddelen of -materialen geven ontspanning, bevorderen contact leggen en verbeteren het ervaren via zintuiglijke waarneming. Dit alles zorgt voor afname van onrust en agressie. Bij het snoezelen staan aangepaste hulpmiddelen ter beschikking, gecombineerd met een bonte verzameling van sfeermateriaal om de belangrijkste zintuigen te kunnen prikkelen.

Waarom een mobiele snoezelkar?

Vroeger gingen we op regelmatige basis snoezelen in een snoezelruimte op verplaatsing, maar de vragen van cliënten die wilden deelnemen lagen hoger dan wat we konden aanbieden. Van daaruit is ook het idee gekomen om een mobiele snoezelkar te voorzien voor het dagcentrum. De komende maanden willen we ook rustboxen samenstellen met klein snoezelmateriaal,specifiek aangepast aan de noden van de cliënten voor gebruik tijdens vrije momenten in het dagcentrum.

Dankzij CERA…

Voor de cliënten van het dagcentrum is het heel belangrijk om tijdens activiteiten in te steken op visualisatie en ervaringsgericht werken. We zijn dan ook dankbaar dat we dankzij het project van CERA tablets en een mobiele snoezelkar met verschillende materialen konden aankopen. Dit verhoogt de kwaliteit van ons aanbod en laat ons toe om nog meer op maat te werken. Onder meer via het gebruik van de tablets en de snoezelkar kunnen we cliënten laten groeien als persoon en hen weerbaarder maken op vlak van sociale media.