Privacyverklaring

In O.C. Sint-Ferdinand hechten we veel belang aan je privacy en aan het veilig verwerken van je persoonsgegevens. Conform de nieuwe Europese regelgeving GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd), willen wij jou informeren over de verwerkingen die wij met je persoonsgegevens uitvoeren. Daarom maken we er een prioriteit van om zorgvuldig om te gaan met je gegevens. In onze privacyverklaring willen we jou op een transparante manier informeren over welke gegevens we verzamelen. We beschrijven ook wat je rechten zijn ten aanzien van je persoonsgegevens en hoe je die rechten kan uitoefenen.
Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de bescherming van persoonsgegevens, kan je steeds contact opnemen via de kanalen vermeld in deze privacyverklaring.

Privacyverklaring O.C. Sint-Ferdinand

Download