Ondersteuning bij werken

Het team DrieWerf van O.C. Sint Ferdinand biedt ondersteuning  op vlak van werk. Namelijk:

  • Begeleid werken aan volwassenen met een beperking voor wie betaald werken niet (meer) haalbaar is en die op zoek zijn naar een vrijwillige tewerkstelling in een normale werkomgeving. 
  • AMA (arbeidsmatige activiteiten) aan volwassenen voor wie betaalde arbeid niet meer of nog niet haalbaar is door belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard.
  • Activeringstrajecten zorg aan volwassenen die via VDAB ingeschreven zijn voor dit zorgtraject.

Wat doen we?

Bij begeleid werken en AMA doorlopen we met de cliënt een traject dat bestaat uit verschillende stappen. In de eerste plaats peilen we naar de interesses, gaan we na welke vaardigheden de cliënt heeft en zoeken we samen wat hij aankan.

Zodra we daar zicht op hebben, zoeken we een geschikte werkplek. In dialoog met de werkgever bekijken we welke taken hij kan uitvoeren. We ondersteunen de cliënt op de werkvloer tot hij deze opdracht zelfstandig kan uitvoeren. Daarbij hebben we aandacht voor een goede werkomgeving en zoeken we naar een vertrouwenspersoon op de werkvloer. Wanneer de cliënt het werk onder de knie heeft, bouwen we de intensiteit van de begeleiding af. We blijven actief opvolgen en zowel de cliënt als de werkgever kunnen steeds op ons rekenen om bij te sturen of taken uit te breiden.

Het hele traject wordt begeleid door de jobcoach. Voor AMA-begeleidingen is er slechts een beperkte financiering. Het aantal begeleidingsmomenten is hierdoor beperkt, namelijk vijf per jaar. Daardoor is dit een minder intensieve begeleiding.

Bij de activeringstrajecten stelt onze casemanager Zorg samen met de cliënt en de casemanager Werk  een zorgplan op. Aan de hand van individuele gesprekken met de casemanager Zorg wordt de cliënt voorbereid om terug stappen te zetten naar arbeid. Beide casemanagers evalueren op vaste tijdsstippen samen met de cliënt het afgelegde traject. Stagemomenten begeleid door de casemanager Werk zijn ook een belangrijk onderdeel van dit traject. Sommige cliënten die niet in aanmerking komen voor een reguliere tewerkstelling, kunnen via AMA verder worden begeleid.

Praktisch

Voor begeleid werken betaal je een bijdrage op basis van het aantal begeleidingen die de jobcoach doet. Dit kan worden betaald vanuit jouw persoonsvolgend budget of vanuit RTH punten.

Voor AMA en activeringstrajecten is een toestemming van de VDAB nodig. Voor deze diensten is er geen bijdrage. Let op! AMA is niet combineerbaar met een persoonsvolgend budget.

Contact

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Lieve Vanalken.

Telefoon: 0473 – 55 17 78
E-mail: lieve.vanalken@ferdinand.broedersvanliefde.be

Wil je hier komen werken als personeelslid, vrijwilliger of stagiair? Surf dan naar de jobsite op deze website.  

Heb je andere vragen? Bel dan ons algemeen telefoonnummer: 013-530 600

Regio Leopoldsburg

Regio Hasselt