Heem vzw

Veilig Verblijf is een nieuwe werkvorm binnen het Vlaamse Jeugdhulpaanbod. Jongeren uit een verontrustende leefsituatie worden er tijdelijk opgevangen wanneer zij onvoldoende bereikbaar zijn voor de noodzakelijke hulpverlening. Het doel van het aanbod is het creëren van verbinding met de jongere en zijn context en de onveiligheid van de situatie weer voldoende veilig te maken, zodat re-integratie in de samenleving en (her)aansluiting bij de reguliere hulpverlening mogelijk is.

Partnerschap

In de provincie Limburg wordt dit nieuwe aanbod gerealiseerd door een partnerschap van zeven voorzieningen uit diverse sectoren van de jeugdhulp (Opgroeien, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en Geestelijke Gezondheidszorg): Huize Sint-Vincentius, Huize Sint-Augustinus, Jongerenwerking Pieter Simenon, De Wiekslag, OOOC Kompas, O.C. Sint Ferdinand en Asster. Zij hebben samen met het netwerk Ligant de schouders onder Heem vzw gezet.

Tijdelijke verblijfplek

Heem vzw is gevestigd op Campus Stad van Asster, Halmaalweg 2, 3800 Sint-Truiden. Vanaf januari 2022 zal in twee eenheden het verblijf voor 12 jongeren opstarten. In oktober 2022 wordt vervolgens het verblijf uitgebreid met 6 jongeren in een derde eenheid. Heem vzw is slechts een tijdelijke verblijfplek waar jongeren tot rust kunnen komen, perspectief wordt geboden en waar iedere jongere een geïntegreerd traject op maat krijgt.

www.heemvzw.be