Nieuwe Kansen Geven vzw

16 Limburgse BuSO-scholen en hun CLB participeren aan het project Nieuwe Kansen Geven. Naast de 10 initiatiefnemende Katholieke BuSO-scholen nemen de volgende scholen deel: Provil Lommel, De Richter Genk, De Wissel Genk, Stedelijke Bouwvakschool in Dilsen-Stokkem, Sibbo Tongeren en BuSO De Dageraad in Kortessem en hun CLB.

Voor wie?

Voor de jongeren van de samenwerkende BuSO-scholen, waarvoor een  alternatief leertraject zinvol is om:

 • een rustpauze in te lassen
 • de motivatie te verhogen
 • het zelfvertrouwen te versterken
 • beter te leren omgaan met anderen
 • meer praktijkervaring op te bouwen    
 • nieuwe interesses te ontdekken
 • zicht te krijgen op het eigen kunnen
 • positieve ervaringen op te doen
 • met nieuwe moed naar school te gaan

Wat?

Nieuwe kansen creëren voor jongeren door de schoolloopbaan te versterken met leerplekken.

Een leerplek biedt:

 • een zinvolle dagbesteding op maat van de interesses en mogelijkheden van de jongeren.
 • mogelijkheden tot het versterken van (sociale) competenties.
 • positieve binding, begeleiding en structuur
 • discretie m.b.t. persoonlijke informatie
 • open en duidelijke communicatie
 • voldoende positieve feedback
 • signalen bij problemen

Een leerplek kan:

zowel in de non-profit als in de profit-sector bij voorkeur deeltijds, als nodig voltijds zo lang als nodig, zo kort als mogelijk

nieuwekansengeven.be