Niet-rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

Wij bieden vanuit het MFC niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening aan kinderen en jongeren tussen 6 en 21 jaar. Om hiervoor in aanmerking te komen, heeft u een goedkeuring nodig vanuit de intersectorale toegangspoort. In deze goedkeuring wordt opgenomen van welke ondersteuning u gebruik kan maken binnen een MFC.

Wij richten ons als MFC op de volgende doelgroep:

Voor wie?

Jongens en meisjes tussen 6 en 21 jaar met:

  • ASS en/of GES en/of licht mentale beperking
  • matig-ernstige mentale beperking (alleen MFC `t Hoeveke)
  • een voltijds schooltraject

In samenspraak wordt een traject op maat van elke jongere gemaakt. Dit doen we door de verschillende modules verblijf, dagopvang en mobiele/ambulante begeleiding flexibel in te zetten.