Verblijf

In het MFC bestaat ook de module verblijf. Dit is ondersteuning van 22.00 uur ‘s avonds tot 8.30 uur ‘s ochtends. Het ontbijt is hierbij inbegrepen. Wij hechten bij verblijf belang aan dagstructuur, zodat de jongere ook een bepaald ritme krijgt/behoudt en de dag nadien goed uitgerust aan een nieuwe dag begint. Verder zetten wij in op zelfredzaamheid, vb. zelf tanden poetsen, zelfstandig douchen … Indien nodig, is er begeleiding aanwezig.

Hoeveel nachten er gebruik wordt gemaakt van het verblijf, wordt in samenspraak bepaald. Dit kan ook wijzigen in het traject van de jongere. Er is vanuit het MFC geen vervoer. Kinderen en jongeren worden gebracht en opgehaald. Er kan in sommige gevallen ook gebruik worden gemaakt van het schoolvervoer. Neem hiervoor contact op met de school, om de mogelijkheden te bekijken.

Leefgroepen met verblijf

Locaties

De Mast, De Uitkijk, Het Roer, De Patrijs

Campus Sint-Ferdinand
Sint-Ferdinandstraat 1
3560 Lummen

De Boeg, Het Kompas

Campus De Wijngaard
Wijngaardstraat 3
3560 Lummen

Op deze campus worden alleen jongens opgevangen

De Patrijs

Campus Leopoldsburg
Fernand Van Baelstraat 4
3970 Leopoldsburg

Psychosociale ondersteuning

Aanvullend op het verblijf, biedt O.C. Sint-Ferdinand psychosociale ondersteuning aan. Meer info

Studio wonen

DE STEIGER

Wie ben je?

  • Je verblijft in het MFC van O.C. Sint-Ferdinand.
  • Je bent tussen 18 en 25 jaar oud en hebt recht op een PVB (na jeugdhulp).
  • Je hebt een persoonsvolgend budget van minimaal 40 punten of kan gebruik maken van een persoonsvolgende convenant.
  • Je staat er voor open om in de nabijheid van andere mensen te wonen in een project van O.C. Sint-Ferdinand.
  • Je hebt genoeg inkomen om zelf alle kosten te betalen (bv. je huur, water, elektriciteit, kost voor gebruik / onderhoud gemeenschappelijke infrastructuur …).
  • Je kan 24/24 beroep doen op je begeleiding maar je moet wel in staat zijn om een paar uur te overbruggen zonder ondersteuning.

Wat bieden we aan?

Je woont in een studio van O.C. Sint-Ferdinand in het centrum van Lummen. Je hebt een eigen slaapruimte, leefruimte, badkamer en keuken. Wij voorzien een basispakket van meubels en huisraad mits betaling van een waarborg.
We ondersteunen jou op alle levensdomeinen en bereiden jou voor om door te stromen naar een andere vorm van hulpverlening binnen het VAPH. Hoeveel ondersteuning je nodig hebt, bekijk je samen met jouw begeleider.
We werken, als je dit goed vindt, zoveel mogelijk samen met andere (handicapspecifieke) diensten, je familie of andere mensen die voor jou belangrijk zijn.

Praktisch

  • Er is overdag altijd iemand aanwezig in het gebouw, ook in het weekend.
  • ‘ s Nachts is er permanentie voorzien.
  • Je hebt een persoonlijke begeleider die jou ondersteunt op verschillende domeinen: training van zelfredzaamheid, het zoeken en helpen vormgeven van een daginvulling/dagbesteding, ondersteuning bij administratie, samen zoeken en vormgeven van vervolgondersteuning.

Contact

Heb je nog vragen? Je kan steeds contact opnemen met de teamcoördinator:

Christel Striekwold

E-mail: christel.striekwoldr@ferdinand.broedersvanliefde.be

Telefoon: 0475/90 02 59