Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

Voor wie?

Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening richt zich tot ouders, jongeren en gezinnen die nood hebben aan beperkte ondersteuning. Voor rechtstreeks toegankelijke hulpverlening is er geen aanvraag nodig bij het VAPH of de intersectorale toegangspoort.

Om u hiervoor aan te melden, kan u rechtstreeks contact opnemen met onze intakeverantwoordelijke.
intake@ferdinand.broedersvanliefde.be
013 – 53 06 38

Wat?

Het betreft zorg op maat in de vorm van individuele begeleiding van een jongere en/of gezin van één uur:

  • Mobiel (elders dan op de campus) of ambulant (op de campus), afhankelijk van de vraag.
  • Dagopvang (buiten de schooluren).
  • Verblijf (opvang en ondersteuning tijdens de avond, de nacht en de ochtend).

De jongere kan kiezen voor één van deze vormen of voor een combinatie. Er wordt vanuit de overheid per kalenderjaar, per persoon voorzien in maximum acht punten.

Indien de jongere en/of zijn gezin bijvoorbeeld uitsluitend mobiele begeleidingen kiest, kan hij per jaar maximum zesendertig begeleidingen aanvragen (tegen betaling).

Meer informatie kan u terugvinden op de website van het VAPH.

Waar?

Mobiele begeleiding kan doorgaan bij u thuis, op school, in de sportclub…

Ambulante begeleiding gaat door op onze campussen. Dit wordt tijdens de intake en het verdere traject besproken.

Dagopvang en verblijf kan op één van de campussen doorgaan of op een externe plek (vb. zorgboerderij), afhankelijk van de mogelijkheden van het MFC en van de jongere zelf.